Chuyên mục: Dự đoán XSMN

Soi cầu lô TP.HCM đặc biệt ngày hôm nay 20/07/2024

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
84 36 cầu 67%
74 26 cầu 69%
03 20 cầu 56%
81 29 cầu 74%
80 23 cầu 66%
25 40 cầu 76%
68 37 cầu 72%
82 30 cầu 71%
65 24 cầu 64%
76 33 cầu 62%

Chốt lô TP.HCM đặc biệt ngày hôm nay 20/07/2024 như sau:

Bạch thủ lô 25
Song thủ lô 25 – 81
Xiên 3 25 – 81 – 02

Soi cầu lô Long An đặc biệt ngày hôm nay 20/07/2024

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
07 28 cầu 64%
32 24 cầu 63%
25 31 cầu 65%
03 38 cầu 66%
49 23 cầu 60%
53 30 cầu 80%
92 29 cầu 67%
62 33 cầu 77%
35 34 cầu 78%
94 21 cầu 74%

Chốt lô Long An đặc biệt ngày hôm nay 20/07/2024 như sau:

Bạch thủ lô 71
Song thủ lô 71 – 53
Xiên 3 71 – 53 – 29

Soi cầu lô Hậu Giang đặc biệt ngày hôm nay 20/07/2024

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
43 35 cầu 64%
57 31 cầu 75%
24 22 cầu 76%
62 39 cầu 71%
25 27 cầu 78%
05 20 cầu 77%
88 26 cầu 72%
76 33 cầu 73%
87 25 cầu 59%
71 38 cầu 74%

Chốt lô Hậu Giang đặc biệt ngày hôm nay 20/07/2024 như sau:

Bạch thủ lô 25
Song thủ lô 25 – 05
Xiên 3 25 – 05 – 74

Soi cầu lô Bình Phước đặc biệt ngày hôm nay 20/07/2024

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
25 40 cầu 64%
26 32 cầu 75%
62 37 cầu 79%
27 25 cầu 63%
81 28 cầu 67%
82 22 cầu 76%
58 23 cầu 59%
53 21 cầu 57%
06 30 cầu 61%
15 38 cầu 65%

Chốt lô Bình Phước đặc biệt ngày hôm nay 20/07/2024 như sau:

Bạch thủ lô 48
Song thủ lô 48 – 62
Xiên 3 48 – 62 – 34

HỖ TRỢ